header

Kurzy a rekvalifikace pro OZP

Máte zdravotní postižení a chcete se dále vzdělávat? Zkuste to v OZP Akademii – u nás se s bariérami nesetkáte!

Pořádáme rekvalifikační i rozvojové kurzy, které Vám pomohou rozvinout potenciál, zvýšit kvalifikaci a možnost pracovního uplatnění. Všechny kurzy jsou pro hendikepované bezplatné!

A jak se stát našim klientem?
Každý zájemce o kurz musí splňovat vstupní kritéria:
1. pobírání invalidního důchodu nebo mít status osoby zdravotně znevýhodněné
2. věk 18 – 65 let
3. zdravotní stav umožňující osobní účast na kurzu

Pokud tato kritéria splňujete, můžete se do našich kurzů přihlásit:
1. vyberte si kurz, který chcete absolvovat
2. Zašlete email na info@ozpakademie.cz s níže uvedenými podklady:
- Potvrzení o pobírání ID nebo OZZ
- Životopis
- Motivační dopis jak Vám budou poznatky kurzu k užitku
3. V případě schválení kurzu Vám zašleme závaznou přihlášku.
Nárok na bezplatný kurz má každý, kdo splňuje vstupní kritéria, je ke studiu motivován a má požadované znalosti či dovednosti. V praxi to vypadá takto:
Nejprve projdete bilančně diagnostickým rozhovorem s psycholožkou
Následně rozhodne komise o Vašem zařazení/nezařazení do kurzu
Zaplatíte motivační poplatek
3 000 Kč za rekvalifikační kurz v obvyklé hodnotě 10 000 až 18 000 Kč
1000 Kč za ostatní kurzy
Motivační poplatek klientovi vrátíme v plné výši při splnění 100% docházky a složení závěrečné zkoušky, pokud bude součástí kurzu.

Všeobecné podmínky